Bookmark and Share    
Velkommen til familien Dalmose i Viborg
 

Gerda

  Gerda i Milano På restaurant i Klausen
   Gerda på Campingferie i Milano                     Betaling på restaurant  Klausen 
 
 
Gerdas mor
                    
Gerdas far
 
 
 
                               
   Nicoline Olsen - Gerdas mor
 
                                                                                           
     
                                                                                                        Tage Olsen - Gerdas far
 
 
 
Kristian
 Marie
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gerdas bedstefar - Kristian                                               Gerdas bedstemor - Marie
 
 Marinus - Gerdas oldefar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Marinus Christensen - Gerdas oldefar
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
  
orla dalmose